Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga. Vi tilbyr intensivkurs i veke 30/31/32, registrering & påmelding kan du gjere her  😃 Perfekt for deg som har byferie 😃 1200kr. per deltakar.

Fokus på Rygg

3 + 4 =

Osteoyoga er eit kurs på 6 samlinger for Osteoporoseforeningen. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med fokus på meistring og livskvalitet. Neste kursstart kjem til hausten, vi kjem attende med dato snart. Ta kontakt dersom du er interessert. 1200kr. per deltakar.

Osteoyoga

11 + 7 =

Meistring & livskvalitet er eit kurs på 6 samlinger for Psoriasis og Eksemforbundet. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med utgangspunkt i utfordringar som dei møter i kvardagen. Neste kursstart: 22 august kl. 16:30. Ta kontakt dersom du er interessert. 1200kr. per deltakar.

Meistring & Livskvalitet

14 + 7 =