Våren 2024 går vi i gong med ein mjuk start på kvilefabrikk, det spanande nye rehabiliteringskonseptet.

 

I tillegg har eg eit treningsprogram som tek utongspunkt i yogaøvingar, men som også henter inspirasjon frå andre teknikkar og disiplinar som polyvagalteori, sanseterapi, tai chi og qi gong. Programmet rettar seg mot deltakarar som kjenner utmatting eller fråver av krefter.

Dette programmet har fem nivå, alt etter kor frisk deltakaren er. Det lågaste nivået introduserer dei grunnleggande rørslene og øvingane, så alle startar her. Det er veldig individuelt korleis legingsprosessar utfaldar seg, så kvar einskild arbeider vidare i sitt eige tempo. Strukturen på programmet er mjuk og varsam. Det tenkast at deltakaren arbeider heime med øvingar over lengre tid. Det skal vere kjekt å gjennomføre og kjennest som ein myndiggjerande, styrkende prosess.

Eg har ikkje sett dette programmet på timeplanen enno, så ta kontakt om du er interessert.

Det første steget vil vere ein introduksjonstime, og så eventuelt fleire treningstimar etter kvart.

Pris: 250kr/22,50kr student/ufør pr. time.

 

Eg har planar om å utvide denne delen av Allmenningen SA sitt tilbod i framtida – ta gjerne kontakt om du er interessert i å vere smarbeidspartnar.

 

Ser fram til å høyre frå deg!

 

Rehabilitering treningsprogram

13 + 2 =