For info om kurset med same namn for Bekhterevforeningen Bergen og Omegn, sjå denne lenka

I desse utfordrande tider er det ekstra viktig å ha vaner som støtter opp under god fysisk og psykisk helse. Dette populære 16-vekers kurset er for deg som er medlem av Bergen Revmatikerforening. Kurset har fokus på meistring og livskvalitet, og tek omsyn til problemstillingar særskilt tilknytt revmatiske tilstandar. Her får du kunnskap som er relevant for yoga om bein, musklar, ledd, og korleis du gradvis kan trene og styrke fysisk og mental helse. Vi skal jobbe med meistring og livskvalitet, med styrke, balanse, tryggleik, koordinasjon, sjølvkjensle, pusteteknikkar, avslapping og kvile.

 

Målet med kurset er at du skal få reiskaper som kan være med på å gje deg auka livskvalitet og ei større mestringskjensle, auka rørslerom og sjølvkjensle. Etter kurset kjem du til å ha nok kunnskapar til å ta del i dei andre yogatimane våre, og vere viss på at du kan gjere dei endringane du treng for å ha ei trygg og positiv oppleving.

Ta med deg yogamatte, ei flaske vatn, og teppe & pute, hvis du vil, til avslappinga. Ha på deg lause, komfortable klede, som du kan røre deg i. Du kan framleis låne stol i undervisningslokalet.

Merk deg smitteverntiltaka.

 

Haust 2022

Tema for yogakurset til hausten vert auka sensitivitet og merksemd for å få betre kontakt med kroppen og sinnet. Vi kjem til å jobbe med legingsprosessar og styrking av fysisk og mental helse.

Du kan no melde deg på gjennom skjemaet til høgre. Merk at eg fører ventelister også.

 

Gruppe 1: Mandagar kl. 16:30 – 18:00

2 ledige plassar. Startdato 8. august

Gruppe 2: Tysdagar kl. 16:30 – 18:00

4 ledige plassar. Startdato 9. august

Gruppe 3: Tysdagar kl. 18:30 – 20:00

7 ledige plassar. Startdato 9. august

Gruppe 4: Onsdagar kl. 14:30 – 16:00

2 ledige plassar. Startdato 10. august.

NB: Det kan kome endringar.

 

Golvet er tydeleg merka, slik at alle held rett avstand. Hugs å ta med eiga yogautstyr. Sjå smitteverntiltaka for meir informasjon.

Eigenandelen i 2022 vert 1785kr. Eg tek imot kortbetaling på den første timen.

Skriv tydeleg gruppeønske i rekkefølge, td. 1,3,2

 

Påmelding

11 + 11 =

Merk: Det er 7 trappetrinn ned til Helsesenter i Bergen. Det er parkering i Paleet P-hus i same gate.

 

 

Dru yoga er ei blanding av klassisk hatha yoga, tai chi og qi gong.

Vi rører oss sakte, i ein roleg flyt, og held ledda laust og lett bøygde.

Ingenting skal gjere vondt, og vi høyrer på kroppen, og lærer kvar grensene går.

Dru Yoga skal være ei vakker oppleving kvar gong.