Haust 2021

 – sjå lengre nede for vår 2022 –

I desse utfordrande tider er det ekstra viktig å ha vaner som støtter opp under god fysisk og psykisk helse. Dette populære 16-vekers kurset er for deg som er medlem av Bergen Revmatikerforening. Kurset har fokus på meistring og livskvalitet, og tek omsyn til problemstillingar særskilt tilknytt revmatiske tilstandar. Her får du kunnskap som er relevant for yoga om bein, musklar, ledd, og korleis du gradvis kan trene og styrke kroppen. Vi skal jobbe med meistring og livskvalitet, med styrke, balanse, tryggleik, koordinasjon, sjølvkjensle, pusteteknikkar, avslapping og kvile. Denne hausten skal vi ha særskilt merksemd på legingsprosessar, mental helse og god livskvalitet.

 

Målet med kurset er at du skal få reiskaper som kan være med på å gje deg auka livskvalitet og ei større mestringskjensle, auka rørslerom og sjølvkjensle. Etter kurset kjem du til å ha nok kunnskapar til å ta del i dei andre yogatimane våre, og vere viss på at du kan gjere dei endringane du treng for å ha ei trygg og positiv oppleving.

Ta med deg yogamatte, ei flaske vatn, og teppe & pute, hvis du vil, til avslappinga. Ha på deg lause, komfortable klede, som du kan røre deg i. Du kan framleis låne stol i undervisningslokalet.

Merk deg smitteverntiltaka.

Haust 2021

Du kan no melde deg på gjennom skjemaet til høgre. Merk at eg fører ventelister også.

Gruppe 1: Mandagar kl. 16:30 – 18:00

1 ledig plass. Startdato 9. august

Gruppe 2: Tysdagar kl. 16:30 – 18:00

Venteliste. Startdato 10. august

Gruppe 3: Tysdagar kl. 18:30 – 20:00

Venteliste. Startdato 10. august

Gruppe 4: Onsdagar kl. 14:30 – 16:00

1 ledig plass. Startdato 11. august.

Eg vonar at hausten vert meir føreseieleg enn det siste året har vore – dersom alt går etter planen, er alle gruppene ferdige i veke 50.

Eg planlegg pauser (altså veker uten yoga) i veke 36, 41 og 46 – men dette kan verte endra.

 

Vår 2022

Tema for yogakurset til våren vert auka sensitivitet og merksemd, for å få betre kontakt med kroppen. Vi skal sjå på anatomi og yogafilosofi, utfordre tankene våre og jobbe med legingsprosessar og styrking av kroppen.

Du kan no melde deg på gjennom skjemaet til høgre. Merk at eg fører ventelister også.

 

Gruppe 1: Mandagar kl. 16:30 – 18:00

8 ledige plassar. Startdato 3. januar

Gruppe 2: Tysdagar kl. 16:30 – 18:00

9 ledige plassar. Startdato 4. januar

Gruppe 3: Tysdagar kl. 18:30 – 20:00

7 ledige plassar. Startdato 4. januar

Gruppe 4: Onsdagar kl. 14:30 – 16:00

10 ledige plassar. Startdato 5. januar.

NB: Gruppe 4 går  på mandagar i staden for onsdagar i veke 7, 13 og 17.

 

Dersom alt går etter planen, vert det plass til 10 deltakarar i kvar gruppe. Alle gruppene vert ferdige i veke 19.

Eg planlegg pauser (altså veker uten yoga) i veke 5, 10 og 15 – men dette kan verte endra. Sjå timeplanen for oppdatert info.

Vi held ein meter avstand mellom kvar matte ut 2021. Hugs å ta med eiga yogautstyr. Sjå smitteverntiltaka for meir informasjon.

Eigenandelen i 2022 vert 1785kr. Eg tek imot kortbetaling på den første timen.

Skriv tydeleg gruppeønske i rekkefølge, td. 1,3,2

 

Påmelding

8 + 13 =

Merk: Det er 7 trappetrinn ned til Helsesenter i Bergen. Det er parkering i Paleet P-hus i same gate.

 

 

Dru yoga er ei blanding av klassisk hatha yoga, tai chi og qi gong.

Vi rører oss sakte, i ein roleg flyt, og held ledda laust og lett bøygde.

Ingenting skal gjere vondt, og vi høyrer på kroppen, og lærer kvar grensene går.

Dru Yoga skal være ei vakker oppleving kvar gong.