Hausten 2020

For info & påmelding til vår 2021, sjå nederst på sida

Dette 16-vekers kurset er for deg som er medlem av Bergen Revmatikerforening. Kurset har fokus på meistring og livskvalitet, og tek omsyn til problemstillingar særskilt tilknytt revmatiske tilstandar. Her får du kunnskap som er relevant for yoga om bein, musklar, ledd, og korleis du gradvis kan trene og styrke kroppen. Vi skal jobbe med meistring og livskvalitet, med styrke, balanse, tryggleik, koordinasjon, sjølvkjensle, pusteteknikkar, avslapping og kvile. Denne hausten skal vi ha særskilt merksemd på mental helse og god livskvalitet.

Målet med kurset er at du skal få reiskaper som kan være med på å gje deg auka livskvalitet og ei større mestringskjensle, auka rørslerom og sjølvkjensle. Etter kurset kjem du til å ha nok kunnskapar til å ta del i dei andre yogatimane våre, og vere viss på at du kan gjere dei endringane du treng for å ha ei trygg og positiv oppleving.

Ta med deg yogamatte, ei flaske vatn, og teppe & pute, hvis du vil, til avslappinga. Ha på deg lause, komfortable klede, som du kan røre deg i. Du kan framleis låne stol i undervisningslokalet.

Merk deg smitteverntiltaka.

Gruppe 1: Ymse dagar kl. 14:30 – 16:00 (1 ledig plass)

Haust 2020(sjå kalender – merk at datoene kan verte endra). Oppstart: Tysdag 11. august

Gruppe 2: Tysdagar kl. 16:30 – 18:00 (venteliste)

Oppstart: Tysdag 18. august

Gruppe 3: Tysdagar kl. 18:30 – 20:00 (venteliste)

Oppstart: Tysdag 18. august

Gruppe 4: mandagar kl. 16:30 – 18:00 (3 ledige plassar)

Oppstart: Mandag 10. august

Vår 2021

 

I desse utfordrande tider, er det ekstra viktig å ha vaner som støtter opp under god fysisk og psykisk helse. Dette populære 16-vekers kurset er for deg som er medlem av Bergen Revmatikerforening. Kurset har fokus på meistring og livskvalitet, og tek omsyn til problemstillingar særskilt tilknytt revmatiske tilstandar. Her får du kunnskap som er relevant for yoga om bein, musklar, ledd, og korleis du gradvis kan trene og styrke kroppen. Vi skal jobbe med meistring og livskvalitet, med styrke, balanse, tryggleik, koordinasjon, sjølvkjensle, pusteteknikkar, avslapping og kvile. Denne våren skal vi ha særskilt merksemd på mental helse og god livskvalitet.

 

Målet med kurset er at du skal få reiskaper som kan være med på å gje deg auka livskvalitet og ei større mestringskjensle, auka rørslerom og sjølvkjensle. Etter kurset kjem du til å ha nok kunnskapar til å ta del i dei andre yogatimane våre, og vere viss på at du kan gjere dei endringane du treng for å ha ei trygg og positiv oppleving.

Ta med deg yogamatte, ei flaske vatn, og teppe & pute, hvis du vil, til avslappinga. Ha på deg lause, komfortable klede, som du kan røre deg i. Du kan framleis låne stol i undervisningslokalet.

Merk deg smitteverntiltaka.

Gruppe 1: Ymse tysdagar kl. 14:30 – 16:00. Start 19. Januar.

1 ledig plass

Sjå kalender, merk at datoene kan verte endra

Gruppe 1 vår 2021

Gruppe 2: Tysdagar kl. 16:30 – 18:00. Start 5. januar.

Venteliste

Gruppe 3: Tysdagar kl. 18:30 – 20:00. Start 5. januar.

Venteliste

Det er plass til åtte deltakarar i rommet, slik at det vert ein meter mellom kvar matte. Deltakarane bruker munnbind i yogatimen, slik at alle held seg tryggast mogeleg. Hugs å ta med eiga yogautstyr. Sjå smitteverntiltaka for meir informasjon.

Eigenandelen vert 1550kr. Eg tek imot kortbetaling på den første timen.

Alle gruppene vert ferdige i veke 50.

Dru yoga er ei blanding av klassisk hatha yoga, tai chi og qi gong.

Vi rører oss sakte, i ein roleg flyt, og held ledda laust og lett bøygde.

Ingenting skal gjere vondt, og vi høyrer på kroppen, og lærer kvar grensene går.

Dru Yoga skal være ei vakker oppleving kvar gong.

Merk: Det er 7 trappetrinn ned til Helsesenter i Bergen. Det er parkering i Paleet P-hus i same gate.

Påmelding

11 + 4 =

Skriv tydeleg gruppeønske i rekkefølge, td. 1,3,2

 

Eigenandelen vert 1550kr. Eg tek imot kortbetaling på den første timen.

Gruppe 1 vert ferdig i veke 22, medan gruppe 2 & 3 vert ferdige i veke 19.