Verkstad

Verkstadstimar er endå meir interaktive enn dei vanlege yogatimane og kursa. Her utforskar vi eit tema frå ulike perspektiv. Ta gjerne kontakt om du vil sette eit tema på programmet, eller halde eit verkstad saman med oss.

Verkstad: Polyvagalteori & nevroplastisitet

Kva er polyvagalteori, og kva kan kunnskap om PVT og nevroplastisitet gjere for deg?
Vi ser på heilskapen: livsstil, livskvalitet og utfordringar.

Del 1: Vi gjer rørsler frå yoga, tai chi og qi gong og set saman ei rutine som kan gjerast heime.

Del 2: Vi ser på utvikling og endring sidan den første verkstadstimen i mai.

Vi gjer rørsler frå yoga, tai chi og qi gong, og henter teknikkar frå andre felt. Saman lagar vi ein eigenpraksis som høver for din livsstil og kvardag

 

Del 1: 21. mai kl. 18:30 – 20:00

Pris: 250kr/212,50kr student

 

Del 2: 30. juli kl. 16:30 – 19:30

Pris: 575kr/ 489kr student

Påmelding

Tidlegare verkstadstimar

Verkstad: Utmatting (fatigue)

Kva er utmatting, og kva handlingsrom har vi?
Vi ser på heilskapen: livsstil, livskvalitet og utfordringar.

Del 1: Vi gjer rørsler frå yoga, tai chi og qi gong og set saman ei rutine som kan gjerast heime.

Del 2: Vi ser på utvikling og endring sidan den første verkstadstimen i mai.

Vi gjer rørsler frå yoga, tai chi og qi gong, og henter teknikkar frå andre felt. Saman lagar vi ein eigenpraksis som høver for din livsstil og kvardag

 

Del 1: 

Pris: 250kr/212,50kr student

 

Del 2: 

Pris: 575kr/ 489kr student

 

Verkstad: Lymfe

Kva er lymfe, og korleis kan vi støtte lymfesystemet?
Vi ser på heilskapen: livsstil, livskvalitet og utfordringar.

Del 1: Vi gjer rørsler frå yoga, tai chi og qi gong og set saman ei rutine som kan gjerast heime.

Del 2: Vi ser på utvikling og endring sidan den første verkstadstimen i februar.

Vi gjer rørsler frå yoga, tai chi og qi gong, og henter teknikkar frå andre felt. Saman lagar vi ein eigenpraksis som høver for din livsstil og kvardag

 

Del 1: 

Pris: 250kr/212,50kr student

 

Del 2: 

Pris: 575kr/ 489kr student

 

Verkstad: Velværeprodukt

Dette er ein av dei mest populære verkstadane eg tilbyr. I denne korte verkstaden tek vi føre oss enkle velværeprodukt. Vi ser samanheng med sjølvomsorg, og tek føre oss fleire ulike ingrediensar. Du kan velge mellom å lage kroppsskrubb, massasjeolje eller ansiktsmaske.

Eg står for alle ingrediensane.

 

 

Pris: 230/184kr student

Verkstad: Polyvagal teori

I denne korte verkstad skal vi samle nokre av teknikkane vi har jobba med i yogatimane. Vi gjer yoga, brukar sansene og tankane og ser samanhengar med yogafilosofi og anatomi. Merk at eg har forenkla teorien og har merksemd på korleis PVT er relevant for yoga – og deltakarar med kroniske helseproblem.

Polyvagal teori var utvikla av Dr. Stephen Porges, du kan lese meir på nettsida: https://www.polyvagalinstitute.org
Høver for deg med kronisk helseproblematikk, samt pårørande og andre interesserte.

 

6. mai kl. 16:30 – 18:00

Pris: 230kr/184kr student

Verkstad: Utmatting

I denne verkstaden skal vi sjå på utmatting, også kjend som fatigue. Vi utforskar forståingar av utmatting og knytter det opp mot sjølvomsorg. Dette vert 90 minutt med yoga, kvile og samtale, med merksemd på teknikkar du kan ta med deg inn i kvardagen din.

Høver for deg med utmattingsproblematikk, samt pårørande og andre interesserte.

 

 

Pris: 230kr/184kr student

 

Verkstad: Lymfe

 

I denne korte verkstaden skal vi sjå på lymfe. Vi gjer yoga og hentar teknikkar frå andre disipliner medan vi utforskar ulike forståings- og handsamingsmodellar.

Høver for deg med lymfeproblematikk, samt pårørande og andre interesserte.

 

 

30. mars kl. 16:30 – 18:00

Pris: 230kr/184kr student

 

Verkstad: Lysmeditasjonar (del 1)

Denne korte verkstaden gjev ein introduksjon i korleis bruke Lysmeditasjonar 2022. Denne samlinga høver for deg som vil lære meir om korleis du får mest mogeleg ut av boka og meditasjonane dine.
Sjå lenka til boka og bonusmateriale: https://www.allmenningen.org/lysmeditasjonar/

Workshop: velværeprodukt til sjølvomsorg

Eg inviterer til ein workshop der vi utforskar ein del ingrediensar til velværeprodukt til sjølvomsorg. Somme stunder treng vi litt tid for oss sjølve, til djup kvile og avspenning. Eit lite rituale, som gjev sjølvomsorg i kvardagen. Ein heimelaga skrubb kan vere tingen, laga av ingrediensar du finn i skapet og hagen. Freistar det?

200kr/160kr student

Råvarene er inkludert i prisen.

 

 

Workshop: Smerte

 

I denne 3-timars workshoppen ser vi på smerte. Vi skal gjere yoga, og hente teknikkar frå andre disiplinar medan vi utforskar ulike forståings- og handsamingsmodellar. Det vert rom for samtale og deling av eigne erfaringar.

Høver for deg med smerteproblematikk, samt pårørande og andre interesserte.

500kr/400kr student