Velkommen!

Allmenningen SA er det metaforiske åpne rommet midt i byen, der folk kjem saman. Det skal vere ein god plass å vere for alle. Her arbeidar vi, lærer og trivst i eit varmt fellesskap.

Yoga

Her er yogatimar for deg som vil arbeide med personleg vekst & utvikling. For deg som er klar for denne pilegrimsferda, og som tør å la deg endre. For deg som er klar til å sette deg sjølv først.

Vekst

Vi er opptekne av at kvar einskild skal få reiskaper til å vekse, til å oppfylle potensialet sitt. Her finn du reiskapar til profesjonell vekst & utvikling. Fleire ressursar kjem etterkvart.

Samhandling

 

Her kjem informasjon & ressursar om polyvagalteori. Vi gjer det enkelt, praktisk og jordnært. Sakte aukar vi kontakten med nervesystemet og kjenner hjartet mjukne.

Sjølvomsorg

 

Her finn du info om korleis å trene på kvile, bygge motstandskraft og auke meistringskjensla. Kvilefabrikken finn du her. Enkle teknikkar og ressursar som kan vere med å auke livskvaliteten.