Sommarkurs

 

 

Mål & Meistring

 

Vi held dette spanande kurset i sommar også :-)

 

 

Korleis sette mål? Korleis arbeide med dei? Korleis oppnå måla? Korleis sjå til at ein meistrar? Dette kurset tek føre seg alle stega på praktisk vis. Mykje overførbar kunnskap, og teknikkar som kan brukast til dagleg. Fine rørsler og sekvenser som støtter opp under tankar og prosessar.

 

Kurset inneheld også samtale, gruppearbeid, spørsmål som startar tankeprosessar, og heimelekser 😃

 

Er du klar for personleg vekst & utvikling?

 

6 gonger for 1200kr/960kr student, begrensa antal plassar

 

Kursdatoar:

 

10. juni 16:30 – 18:00

12.  juni 16:30 – 18:00

15.  juni 16:30 – 18:00

17.  juni 16:30 – 18:00

22.  juni 16:30 – 18:00

24.  juni 16:30 – 18:00

 

Klikk her for registrering & påmelding