Sommarkurs: Mål & Meistring

 

Vi held dette spanande kurset i sommar også ?

 

Korleis sette mål? Korleis arbeide med dei? Korleis oppnå måla? Korleis sjå til at ein meistrar? Dette kurset tek føre seg alle stega på praktisk vis. Mykje overførbar kunnskap, og teknikkar som kan brukast til dagleg. Fine rørsler og sekvenser som støtter opp under tankar og prosessar.

 

Kurset inneheld også samtale, gruppearbeid, spørsmål som startar tankeprosessar, og heimelekser ?

 

Er du klar for personleg vekst & utvikling?

 

6 gonger for 1200kr/960kr student, begrensa antal plassar

 

Kursdatoar:

 

 

Fredag 3. juli kl. 16:30 – 18:00

Onsdag 8. juli kl. 16:30 – 18:00

Fredag 10. juli kl. 16:30 – 18:00

Onsdag 15. juli kl. 16:30 – 18:00

Fredag 17. juli kl. 16:30 – 18:00

Onsdag 22. juli kl. 16:30 – 18:00