Korleis kan yoga påvirke langvarige smerter?

 

Det skal vi utforske saman i 6 veker med mjuke rørsler, pust og avspenning. Vi lærer nye reiskaper til å forstå og handsame smerte, og har god tid til dialog og spørsmål. Vi jobbar med pust, avspenning og nervetrening, lærer litt anatomi nye tankar.

NB: Alle deltakarar får stol, så du treng ikkje stå eller ligge på golvet om ikkje det kjennest bra for deg.  Du set sjølv grenser for rørslene du gjer, og alt skal kjennest trygt. Rådfør deg gjerne med lege eller fysioterapeut om du lurer på om dette kurset er noko for deg.

Ta kontakt med meg om du har spørsmål 🙂 

Pris: 1380kr/1104kr student

 

Neste kurs startar 6. november 2023.

Klikk her for påmelding