Pause, avkopling, opplading og sjølvomsorg. Somme tider treng vi litt ekstra støtte, litt ekstra tid til oss sjølve. Til å puste, til å lande.

Miniretreats kan være løysinga for deg: her får du tre timar med rolege, særskilt tilpassa yogasekvenser, meditasjonar, pusterørsler og kvile. Du får tid til å nullstille deg.

Vi tilbyr miniretreats med jamne mellomrom. Dei kjem inn som ein mjuk avslutting på yogaprogrammet, eller andre ting. Miniretreat høver for deg som kjem på yogatimane våre jamnleg, og for deg som gjerne vil, men ikkje har tid. I miniretreatane våre får du reiskaper til sjølvomsorg, her er det du – og heile du – som står i sentrum. Alle rørslene er gode og vare, pusteøvingene mjuke og meditasjonane gode og komfortable. Dette er ein trygg stad å være.

Miniretreatane er stille og rolege, og kanskje akkurat det du treng?

Send oss gjerne spørsmål om miniretreats, eller du kan sjå på timeplanen vår og melde deg på der det høver for deg. Du er hjarteleg velkomen. Pris: 500kr. per deltakar (400kr. for studentar).

 

Kanskje du også kunne tenkje deg ein miniretreat som del av eit før-bryllupsprogram, eller etter eksamen?

 

Kanskje det er den perfekte aktiviteten for klubben, eller teambuilding for jobben.

Fødselsdagsfest, påfyll i foreldrepermisjon, eller pensjonsgåve?

Kanskje du har gjestar, og vil gjere noko utanom det vanlege saman med dei?

Vi kan legge til rette for det.

Bruk skjemaet til høgre, og send oss ei melding, så set vi opp ein miniretreat på ei tid som høver for dykk.

Frå tid til annan held vi konkurransar, der vi gjev bort ein plass på ein miniretreat til den som gjev den beste forklaringa på kvifor hen vil vinne ein miniretreat.

Vi inviterer til deltaking konkurransa gjennom nyheitsbrev, eller ein post på sosiale medier, der ein miniretreatplass vert gjeve bort. Prisen kan ikkje bytast til ein annan miniretreat. Berre svar på epost mottekne innan trekkinga, vert med. Berre ei deltaking per person.

Påmelding til miniretreat

Sjå kalendaren vår, og meld deg på:

Datoar for miniretreats i 2021:

24. september kl. 16:30 – 19:30

29. oktober kl. 16:30 – 19:30

17. desember kl. 16:30 – 19:30

 

Datoar for miniretreats i 2022:

4. februar kl. 16:30 – 19:30

18. mars kl. 16:30 – 19:30

29. april kl. 16:30 – 19:30

22. juni kl. 16:30 – 19:30

5. august kl. 16:30 – 19:30

23. september kl. 16:30 – 19:30

28. oktober kl 16:30 – 19:30

16. desember kl. 16:30 – 19:30

 

Vi kan også sette opp miniretreats for lukka selskap på 4 – 8 personar.

Miniretreat

12 + 3 =