Velkommen!

Denne sida er ei utdjuping av brosjyra om sjølvomsorg. Her finn du nokre enkle teknikkar, informasjon og lenker som kan vere med å auke livskvaliteten din. Teknikkane er særskilt utvalde for deltakarar med utmatting, som til dømes etter infeksjon eller sjukdom. Det vil seie at teknikkane høver godt for deg som ikkje kjem på yoga, men som har lyst når formen er litt betre.

Gje meg gjerne tilbakemelding etter kvart – eg høyrer gjerne om korleis du har brukt teknikkane og kva slag endringar du kjenner.

Beste helsing Ingvild

Skriv til meg her: yoga@allmenningen.org.

Sjå her for meir om fagspråk & omgrepsutvikling

Brosjyra kan lastas ned her: Sjølvomsorg

Hjå Allmenningen yoga har vi nokre prinsipp for utøving:

1. Alt skal kjennast godt. Vi held oss innanfor deiligheitsona – dette er milevis frå smertegrensa. Det er berre når det gjer godt i kroppen at vi klarer å slappe av. 

2. Ta deg tid til å kjenne etter. Sakte rørsler, merksemd på pust og kjensler er viktig for å kunne legge merke til korleis du har det, og kva teknikkane gjer med deg.

3. Litt og ofte. Med litt meiner eg mindre enn du greier. Så kanskje tre repetisjonar? Det skal ikkje gjere vondt etterpå, det skal framleis kjennast godt i kroppen.

4. Vi handsamer kroppen som om han var ein overtrøytt treåring på veg heim frå barnehagen. Tålmod, kjærleik, tid og varsam framgong er det som skal til. Ver god med deg sjølv.

Teknikkar og øvingar

Dette prosjektet har vore utført med støtte frå Noregs Mållag.

Takk til Språkrådet for god hjelp undervegs.

Takk til yogadeltakarane mine for innspel og forslag i prosessen.