Timeplan

Meld deg på og avbestill timar inntil 24 timar i forvegen. Viktig: Dersom du kjenner deg sjuk, eller trur du kanskje har Covid-19, må du avbestille og halde deg heime.      Link til registrering      Link til kalenderoversikt

Prisar

Yogatime (90 min.): 200kr / Studentpris 160kr

Månadskort: 900kr / Studentpris 720kr (kortet varar frå dato til dato)

Klippekort: 10 klipp 1800kr / Studentpris 1440kr (kortet må brukast innan 6 månader)

Kurs: (6 samlingar) 1200kr / Studentpris 960kr

Miniretreat (3 timar): 500kr / Studentpris 400kr

Ein-til-ein time (90 min): 1200kr / Studentpris 960kr

Ein-til-ein time (60 min): 900kr / 720kr student

Ta kontakt for meir informasjon om ein-til-ein tilbod, bedriftsyoga og gruppetilbod.

 

Vi har gåvekort.   izettle skilt

Alle prisar inkluderer mva.

Vi tek kun imot kortbetaling på yogatimane.

Tekniske timar høver godt for nybyrjarar. Her arbeider vi med korleis rørsler og sekvenser er oppbygde, vi har fokus på musklar, balanse og alignment. Vi tilrår alle deltakarane våre å kome på minst ein teknisk time i månaden.

Sekvenstimar byggjer på dei tekniske timene, og høver best for deg som har vore hjå oss nokre gonger. Her brukar vi kunnskapen vi har tileigna oss, og arbeider med flyten og energien i rørsler og sekvenser. Vi tilrår alle deltakarane våre å kome på minst ein sekvenstime i veka.

Deltakaren har sjølv ansvar for å sjå til at hen utfører rørslene på eit vis som er godt og støttande for kroppen. All deltaking er på eige ansvar.

Merk at du kan ikkje låne yogamatte no – sjå smitteverntiltaka for full oversikt.