Timeplan

Meld deg på og avbestill timar inntil 2 timar i forvegen. Alle umøtte og uavmelde påmeldingar vert fakturerte til full pris.      Link til registrering      Link til kalenderoversikt

Slik ser timeplanen for hausten ut, frå og med veke 33. Sjå til at du sjekkar med lista under for kva som skjer frå veke til veke 😃

Prisar

Yogatime (90 min.): 200kr / Studentpris 160kr

Månadskort: 900kr / Studentpris 720kr (kortet varar frå dato til dato)

Klippekort: 10 klipp 1800kr / Studentpris 1440kr (kortet må nyttast innan 6 månader)

Kurs: (6 samlingar) 1200kr / Studentpris 960kr

Miniretreat (3 timar): 500kr / Studentpris 400kr

Ein-til-ein time (90 min): 1200kr / Studentpris 960kr

Ein-til-ein time (60 min): 900kr / 720kr student

Ta kontakt for meir informasjon om ein-til-ein tilbod, bedriftsyoga og gruppetilbod.

Vi har gåvekort.

 

izettle skilt Vi tek kun imot kortbetaling på yogatimane.

 

 

 

Tekniske timar høver godt for nybyrjarar. Her arbeider vi med korleis rørsler og sekvenser er oppbygde, vi har fokus på musklar, balanse og alignment. Vi tilrår alle deltakarane våre å kome på minst ein teknisk time i månaden.

Sekvenstimar byggjer på dei tekniske timene, og høver best for deg som har vore hjå oss nokre gonger. Her nyttar vi kunnskapen vi har tileigna oss, og arbeider med flyten og energien i rørsler og sekvenser. Vi tilrår alle deltakarane våre å kome på minst ein sekvenstime i veka.

Du kan kjøpe alt utstyret du treng hjå oss. Vi har også plass til yogamatta di, dersom du vil ha henne her mellom timene.