Timeplan

Meld deg på og avbestill timar inntil 24 timar i forvegen. Viktig: Dersom du kjenner deg sjuk, eller trur du kanskje har Covid-19, må du avbestille og halde deg heime.      Link til registrering      Link til kalenderoversikt

Prisar

Yogatime (90 min.): 200kr / Studentpris 160kr

Månadskort: 900kr / Studentpris 720kr (kortet varar frå dato til dato)

Klippekort: 10 klipp 1800kr / Studentpris 1440kr (kortet må brukast innan 6 månader)

Kurs: (6 samlingar) 1200kr / Studentpris 960kr

Miniretreat (3 timar): 500kr / Studentpris 400kr

Ein-til-ein time (90 min): 1200kr / Studentpris 960kr

Ein-til-ein time (60 min): 900kr / 720kr student

Ta kontakt for meir informasjon om ein-til-ein tilbod, bedriftsyoga og gruppetilbod.

For første gong på fem år er eg nøydd til å auke prisene litt frå årsskiftet:

Prisar frå 1. januar 2022

Yogatime (90 min.): 230kr / Studentpris 184kr

Månadskort: 1035kr / Studentpris 828kr (kortet varar frå dato til dato)

Klippekort: 10 klipp 2070kr / Studentpris 1656kr (kortet må brukast innan 6 månader)

Kurs: (6 samlingar) 1380kr / Studentpris 1104kr

Miniretreat (3 timar): 575kr / Studentpris 460kr

Ein-til-ein time (90 min): 1380kr / Studentpris 1104kr

Ein-til-ein time (60 min): 1035kr / 828kr student

Ta kontakt for meir informasjon om ein-til-ein tilbod, bedriftsyoga og gruppetilbod.

Merk: Er du uføretrygda eller medlem av Bergen Revmatikerforening, Bekhterevforeningen Bergen og Omegn eller ADHD Norge Hordaland, får du studentpris på yogatimar, ein-til-ein timar, miniretreats og workshops hjå Allmenningen yoga 😃 Gje beskjed når du skal betale 😃

izettle skilt

Eg tek berre imot kortbetaling på yogatimane.

Eg har gåvekort

 

Eg tilrår at du kjem på eit yogakurs hjå meg, dersom du er heilt ny til yoga. Sjå her for meir informasjon, og ta kontakt med meg dersom du lurer på noko.

Tekniske timar på mandagar høver godt for nybyrjarar. Her arbeider vi med korleis rørsler og sekvenser er oppbygde, vi har fokus på musklar, balanse og haldning. Eg tilrår alle deltakarane mine å kome på minst ein teknisk time i månaden.

Sekvenstimar på onsdagar og fredagar byggjer på dei tekniske timene, og høver best for deg som har vore hjå oss nokre gonger. Her brukar vi kunnskapen vi har tileigna oss, og arbeider med flyten og energien i rørsler og sekvenser. Eg tilrår alle deltakarane mine å kome på minst ein sekvenstime i veka.

Deltakaren har sjølv ansvar for å sjå til at hen utfører rørslene på eit vis som er godt og støttande for kroppen. All deltaking er på eige ansvar.

Merk at du kan ikkje låne yogamatte no – sjå smitteverntiltaka for full oversikt.