Prisar 2024

Yogatime (90 min.): 250kr / Studentpris 212,50kr

Månadskort 1500kr / Studentpris 1275kr (kortet varar frå dato til dato)

Klippekort 10 klipp 2250kr / Studentpris 1912,50kr (kortet må brukast innan 6 månader)

Kurs (4 samlingar) 1000kr / Studentpris 850kr

Kurs (6 samlingar) 1500kr / Studentpris 1275kr

Miniretreat (3 timar): 575kr / Studentpris 489kr

Ein-til-ein time (90 min): 1750kr / Studentpris 1487,50kr

 

Ta kontakt for meir informasjon om ein-til-ein tilbod, mentorprogram, bedriftsyoga og gruppetilbod.

Merk: Er du uføretrygda eller medlem av ein av organisasjonane/foreningane eg samarbeider med får du studentpris på yogatimar, ein-til-ein timar, miniretreats og verkstadstimar hjå Allmenningen yoga 😃 Gje beskjed når du skal betale 😃

Merk at månadskort og klippekort berre er gyldige på kveldstimane.

 

Eg tek imot kortbetaling på yogatimane.

Eg har gåvekort

 

Deltakaren har sjølv ansvar for å sjå til at hen utfører rørslene på eit vis som er godt og støttande for kroppen. All deltaking er på eige ansvar.

Timeplan

Meld deg på og avbestill timar inntil 24 timar i forvegen.   Link til registrering      Link til kalenderoversikt