Timeplan

Meld deg på og avbestill timar inntil 24 timar i forvegen.   Link til registrering      Link til kalenderoversikt

Prisar

Yogatime (90 min.): 230kr / Studentpris 184kr

Månadskort: 1035kr / Studentpris 828kr (kortet varar frå dato til dato)

Klippekort: 10 klipp 2070kr / Studentpris 1656kr (kortet må brukast innan 6 månader)

Kurs: (6 samlingar) 1380kr / Studentpris 1104kr

Miniretreat (3 timar): 575kr / Studentpris 460kr

Ein-til-ein time (90 min): 1380kr / Studentpris 1104kr

Ein-til-ein time (60 min): 1035kr / 828kr student

Ta kontakt for meir informasjon om ein-til-ein tilbod, mentorprogram, bedriftsyoga og gruppetilbod.

Merk: Er du uføretrygda eller medlem av ein av organisasjonane/foreningane eg samarbeider med får du studentpris på yogatimar, ein-til-ein timar, miniretreats og verkstadstimar hjå Allmenningen yoga 😃 Gje beskjed når du skal betale 😃
izettle skilt

Eg tek berre imot kortbetaling på yogatimane.

Eg har gåvekort

 

Deltakaren har sjølv ansvar for å sjå til at hen utfører rørslene på eit vis som er godt og støttande for kroppen. All deltaking er på eige ansvar.