Ein mentor kan hjelpe med å rette merksemda på områder som du vil arbeide meir med, og finne nye løysingar.

Kanskje treng du støtte til å finne deg til rette i ei ny rolle, eller til å endre kurs.

Personleg og profesjonell utvikling tek tid, men med ein mentor kan du lettare finne ei retning du ynskjer.

Du får støtte til å sette realistiske mål, og ta tydelege steg mot dei.

Mål for mentorarbeidet kan til dømes vere å skape eit større handlingsrom, snu utfordringar til fordelar, få ein betre balanse i livet, identifisere områder for vidare utvikling, ta helse-og livstilgrep og mykje meir. 

 

Ingvild tek berre imot nokre få mentoroppdrag i året, slik at du er sikra individuell merksemd og oppfølging. Ta kontakt for å høyre om plass og oppstart.

Ingvild tilbyr mentorstøtte etter behov. Samarbeidet kan tilpassast andre krav i livet ditt, så fortel gjerne litt om kva du har bruk for når du tek kontakt.

 

Gjennom mentorsamarbeidet vil du få starta ein myndiggjerande prosess, der du tileignar deg praktiske og løysingsorienterte reiskaper som vil vere nyttige heile resten av livet.

Du vil verte utfordra til å tenke nytt, sjå nye samanhengar og løysingar.

Til å ta tydelege avgjerder, og halde deg sjølv ansvarleg.

Til å overføre kunnskaper og erfaringar på nye vis, til andre områder i livet.

Denne tenesta er for deg som er klar til å ta grep.

Ein mentortime (60 min) kostar 1750kr ink. mva.

 

Mentorførespurnad

8 + 4 =

Ingvild tilbyr også ei mentorpakke som går over tre månader.

Du får:

  • Eit skreddersydd strukturert og samstundes fleksibelt program som du vert leia gjennom.
  • 9 møter á 60 min.: fysiske møter, telefonsamtaler og/eller videosamtaler.
  • Målretta oppgåver og arbeid mellom avtalar.
  • Epoststøtte mellom avtalar.

  Ei mentorpakke på tre månader kostar 15750kr. ink. mva.

Du kan betale heile beløpet før oppstart eller delbetale kvar månad. Sjå også her for tenester til bedrifter.             

Ingvild har over 20 års erfaring som mentor og kurshaldar. Du kan lese meir om henne her.

Super mentor! Ikke redd for å snakke om vanskelige ting og skaper et trygt rom for dette. Utfordrer tanker og tankemønstre, og med jevnlig oppfølging hjelper dette meg til å over tid, gjøre små og positive endringer i livet mitt.

Mentorklient

Jeg har fått hjelp til å se muligheter og legge en plan for utvikling som passer inn i hverdagen min. Ikke for mye på en gang men en stødig fremgang som har gitt mestringsfølelse og varig endring. Overraskende hvor enkelt endring kunne bli å gjennomføre med et spenstig og erfarent blikk på det som allerede var tilstede i livet mitt. Jeg har fått hjelp til å legge om kursen både på det personlige plan og profesjonelt. Jeg har følt meg ivaretatt gjennom hele reisen vi har gjort sammen.

KMH