Moon Journal 2019 – a lunar meditation companion

Ny, større og endå betre:

Moon Journal 2019 er det einaste meditasjonsverktyet du treng i 2019. Boka leiar deg gjennom ny- og fullmånemeditasjonar, markering av årstidsendringar og lysefester. Det er plass til å sjå framover med intensjonar, bakover med evaluering, og å nyte augneblinken.

Boka inneheld 33 vakre meditasjonar og bekreftingar som er lette å hugse. Nytt i år er online bonusmateriale, linken finn du i boka.

Moon Journal 2019 vert kva du gjer det til – det kan være ein enkel meditasjon omlag kvar 14. dag, eller det kan være refleksjonar og intensjonar kvar einaste dag. Det er opp til deg, denne vakre boka vert di frå første stund. Boka tek opp tema frå yogaprogrammet, og følgjer lyset gjennom året. Moon Journal 2019 vert såleis det enklaste viset å halde fram arbeidet frå yogatimane heime, i di eiga tid.

Boka høver også for deg som ikkje når yogatimane hjå oss her i Bergen, anten det er grunna tidspunkt eller avstand. Høver for sensitive folk som er opptekne av månen, yogafolk og feministar. Ei kjærleg gåve til deg sjølv eller ein ven.

Boka kan kjøpast gjennom Amazon.

Du kan også ta del i vårt nettsamfunnet vårt på Facebook – her delar vi erfaringar og veks saman ???

Sjå også her for reviews av Moon Journal 2019

Moon Journal har etter kvart vorten ein fin tradisjon.