Moon Journal 2021 – a lunar meditation companion

Dette er femte året vi gjev ut meditasjonsboka Moon Journal!

Dette året er boka heilt gratis, og kan lastas ned her.

Moon Journal 2021 er ein fantastisk meditasjonsreiskap for 2021. Boka leier deg gjennom ny- og fullmånemeditasjonar, markering av årstidsendringar og lysfester. Det er plass til å sjå framover med intensjonar, draumar og planar, bakover med evaluering og læring – og å nyte augneblinken.

Boka inneheld 41 vakre meditasjoner og stadfestinger som er lette å hugse. Som vanleg finn du ei lenke i boka til online bonus materiale. Moon Journal 2021-boka vert kva du gjer henne til – det kan vere ein enkel meditasjon omlag kvar 14. dag, eller det kan dere refleksjonar og intensjonar kvar einaste dag. Det er opp til deg, denne vakre boka vert di frå første stund. Boka tek opp tema frå yogaprogrammet, og følgjer lyset året gjennom. Moon Journal 2021 vert såleis det enklaste viset å halde fram arbeidet frå yogatimane heime, i di eiga tid.

Boka høver også for deg som ikkje når yogatimane hjå oss her i Bergen, anten grunna tidspunkt eller avstand. Høver også for feministar, yogafolk og sensitive folk som er opptekne av månen. Ei kjærleg gåve til deg sjølv eller ein ven.

Du kan også ta del i vårt nettsamfunnet vårt på Facebook – her delar vi erfaringar og veks saman 🌛🌝🌜

Sjå her for reviews

Moon Journal har etter kvart vorte ein fin tradisjon.