Inspirert av yogatimane har vi no produsert ein meditasjonsjournal for 2017. Boka følgjer ny- og fullmånen og årshjulet, og gjev ei fin og var ramme for meditasjon. Dette er ein lettbrukeleg journal, som vert din frå første stund. Journalen inneheld 24 enkle meditasjonar, og bekreftingar som er lette å hugse. Det er også plass til  skrive intensjonar og draumar, for så å sjå på dei att seinare.

Den viktigaste meditasjonsreiskapen for 2017. Høver for sensitive folk som er opptekne av månen, yogafolk, pagans, og folk som vil utvikle ein betre meditasjonspraksis. Ei kjærleg gåve til deg sjølv eller ein ven.

Vakkert illustrert, kan kjøpast gjennom Createspace og Amazon.