Moon Journal 2018 – a lunar meditation companion

Ny, større og endå betre:

Moon Journal 2018 er det einaste meditasjonsverktyet du treng i 2018. Boka leiar deg gjennom ny- og fullmånemeditasjonar, markering av årstidsendringar og lysefest. Det er plass til å sjå framover med intensjonar, bakover med evaluering, og å nyte augneblinken.

Boka er i år utvida til 33 vakre meditasjonar og bekreftingar som er lette å hugse. Nytt i år er tema frå yogaprogrammet, som er det vi jobbar med i tida opp til neste årstidsendring, eller lysfest. Moon Journal 2018 vert såleis det enklaste viset å halde fram arbeidet frå yogatimane heime, i di eiga tid.

Moon Journal 2018 vert kva du gjer det til – det kan være ein enkel meditasjon omlag kvar 14. dag, eller det kan være refleksjonar og intensjonar kvar einaste dag. Det er opp til deg, denne vakre boka vert di frå første stund.

Boka høver også for deg som ikkje når yogatimane hjå oss her i Bergen, anten det er grunna tidspunkt eller avstand. Høver for sensitive folk som er opptekne av månen, yogafolk, pagans, og folk som vil utvikle ein betre meditasjonspraksis. Ei kjærleg gåve til deg sjølv eller ein ven.

 

Boka kan kjøpast gjennom Createspace eller Amazon.

Du kan også ta del i vårt nettsamfunnet vårt på Facebook – her delar vi erfaringar og veks saman 🌛🌝🌜

Inspirert av yogatimane har vi no produsert ein meditasjonsjournal for 2017. Boka følgjer ny- og fullmånen og årshjulet, og gjev ei fin og var ramme for meditasjon. Dette er ein lettbrukeleg journal, som vert din frå første stund. Journalen inneheld 24 enkle meditasjonar, og bekreftingar som er lette å hugse. Det er også plass til  skrive intensjonar og draumar, for så å sjå på dei att seinare.

Den viktigaste meditasjonsreiskapen for 2017. Høver for sensitive folk som er opptekne av månen, yogafolk, pagans, og folk som vil utvikle ein betre meditasjonspraksis. Ei kjærleg gåve til deg sjølv eller ein ven.