Smitteverntiltak hjå Allmenningen yoga

 

  • Ikkje kom på yoga dersom du er sjuk, i karantene eller isolasjon, eller har symptom på luftvegsinfeksjon.

 

  • Vask henda godt når du kjem, og før du går

 

  • Kom så tett opptil timestart som du kan. Dette reduserer opphald på venterommet

 

  • Ha med ditt eige yogautstyr: matte, sittepute, teppe, drikke. Du kan framleis låne stol i undervisingsrommet

  • Sjå til at du held deg innanfor oppmerkinga på golvet. Hald god avstand til andre

 

  • Sjå til at du kjem i kleda du skal trene i. Ingen skifting av klede ved HSiB.