Smitteverntiltak hjå Allmenningen yoga

I tråd med dei nasjonale smitteverntiltaka held vi stengt enn so lenge.

 

  • Ikkje kom på yoga dersom du er sjuk, i karantene eller isolasjon, eller har symptom på luftvegsinfeksjon

 

  • Vask henda godt når du kjem, og før du går. Bruk tilgjengeleg handsprit

 

  • Kom så tett opptil timestart som du kan. Dette reduserer opphald på venterommet

 

  • Ha med ditt eige yogautstyr: matte, sittepute, teppe, drikke. Du kan framleis låne stol i undervisingsrommet

 

  • Dersom du vil bruke ei eller to av dei store pølleputene (som no er dekka av plast), må du ta med deg handklede som du legg over putene

 

  • Bruk munnbind når det er fem eller fleire deltakarar i rommet (då vil det vere mindre enn to meter mellom kvar deltakar)

  • Sjå til at du held deg innanfor oppmerkinga på golvet. Det er no ein meter mellom alle mattene. Hald god avstand til andre. Ikkje trakk over andre sine mattar, hald deg til den ‘tomme’ delen av golvet

 

  • Sjå til at du kjem i kleda du skal trene i. Ingen skifting av klede ved HSiB