Smitteverntiltak hjå Allmenningen yoga

 

  • Bruk munnbind når det er 6 eller fleire deltakarar i rommet. Mange av deltakarane er i risikogruppa, og dette tiltaket gjer det tryggare å ta del i yogatimane no som smittetala er høge i Bergensområdet.

 

  • Ikkje kom på yoga dersom du er sjuk, i karantene eller isolasjon, eller har symptom på luftvegsinfeksjon

 

  • Vask henda godt når du kjem, og før du går. Bruk også tilgjengeleg handsprit

 

  • Kom så tett opptil timestart som du kan. Dette reduserer opphald på venterommet

 

  • Ha med ditt eige yogautstyr: matte, sittepute, teppe, drikke. Du kan framleis låne stol i undervisingsrommet

 

  • Dersom du vil bruke ei eller to av dei store pølleputene må du ha med deg handklede som du legg over putene

 

  • Sjå til at du held deg innanfor oppmerkinga på golvet. Det er no ein meter mellom alle mattene. Hald god avstand til andre. Ikkje trakk over andre sine mattar, hald deg til den ‘tomme’ delen av golvet

 

  • Sjå til at du kjem i kleda du skal trene i. Ingen skifting av klede ved HSiB