Ingvild Skodvin Prestegård er dagleg leiar av Allmenningen SA. Ingvild er Dru yogainstruktør, holistisk terapeut, sosialantropolog, sosial entrepreneur og mentor. Ho spesialiserar seg på mellom anna rehabilitering, meistringstematikk, livskvalitet, kroniske tilstander, legingsprosessar og spiritualitet.

Ingvild har erfaring med mellom anna  personleg og profesjonell utvikling, rygg og nakkeproblem, slappheit og trøttheit, muskel- og skjelettproblematikk, ulike kroniske tilstander, psykiske plagar, forskjellige aspekt ved overgangsalder og lymfesystem. Til dagleg underviser ho i Dru yoga i Bergen, held kurs og tek imot bedriftsoppdrag.

Ingvild har master i sosialantropologi frå Universitetet i Bergen og holistiske kvalifikasjonar frå Storbritannia innan aromaterapi, Reiki, Dru yoga, Dru svangerskapsyoga/postnatal yoga, Dru yoga back care og Dru Breath coach, og kvalifikasjonar i thaimassasje fra Thailand. Ho har blogga for det amerikanske nettsamfunnet Cycle Harmony, og har skrive sju meditasjonsbøker.

Stipend og utmerkingar:

2021 Nynorskstipend frå Noregs Mållag

2012 Prosjektstipend frå Meltzerfondet, UiB

Publikasjonar:

 

Lysmeditasjonar 2024 – Ein meditsasjonsreiskap for sakte tankar gjennom året. Desember 2023. Allmenningen publikasjonar.
Lysmeditasjonar 2023 – Ein meditasjonsreiskap for sakte tankar gjennom heile året. Januar 2023. Allmenningen publikasjonar.
Lysmeditasjonar 2022 – Ein meditasjonsreiskap for sakte tankar gjennom heile året. November 2021. Allmenningen publikasjonar.
Moon Journal 2021 – a lunar meditation companion. August 2020. Allmenningen publikasjonar.
Moon Journal 2020 – a lunar meditation companion. Juli 2019. Allmenningen publikasjonar.
Moon Journal 2019 – a lunar meditation companion. August 2018. Allmenningen publikasjonar.
A Day in the Life of… International Therapist, issue 124 (Spring 2018), p. 48
Book review: The Social Life of Achievement, Long and Moore eds. Social Analysis 61(3) pp140-141
Moon Journal 2018 – a lunar meditation companion. August 2017. Allmenningen Publications.
Learning Thai massage in Chiang Mai. Juli 2017. Federation of Holistic Therapists
Moon Journal 2017 – a  lunar meditation companion. November 2016. Allmenningen Publications.
Antropologiens nytteverdi i hverdagen. Desember 2014. Kula Kula, antropologisk tidsskrift, Bergen
Spa Pilgrimage: Recovery and learning to cope with chronic illness at a holistic spa in Thailand. Juni 2013. Masteroppgåve ved institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Føredrag og taleoppdrag:

 

2023: Bergen Revmatikerforening: Meistring & Kronisk Sjukdom

2021: Bekhterev Norge: Livskvalitet & Meistring

2017: Psoriasis og Eksemforeningen: Effektiv Kvile

2015 Sanitetsforeningen: Skjønnhetstyranniet

2014 Fagutval for Sosialantropologi: Bygdedyret