Publikasjonar frå Allmenningen SA

Lysmeditasjonar 2024

Den åttande meditasjonsboka er endeleg på norsk. Konseptet har utvikla seg og boka er no tydelegare forankra i det norske lyset og den norske kulturarven. I tillegg har boka ei tydelegare orientering i tid, det vil seie at det er større merksemd på korleis kvar årstid heng saman med heilskapen, og korleis meditasjonene frå måne til måne og lysfest til lysfest er relatert til einannan.

Lysmeditasjonar 2024 er ei gratis arbeidsbok. Last ned, med bonusmateriale, frå denne sida.