Meistring

 

Kva skal til for å gje meistring?

 

Kva skal til for å ha god livskvalitet?

 

Kva slags utfordringar har deltakarar med kroniske tilstandar?

 

 • Realistiske rammar

 • Realistiske forventingar

 • Arbeide med kroppen, ikkje mot kroppen

 • Nyte det som er godt

 • Byggje på styrke

 • Respektere eigne grenser

 • Kjenne på eigne prosessar

Stress

press, spenning

 

 • Mengde, type

 • Kortvarig vs. langvarig

 • Utgangspunkt & kontekst

Meistring

handsame, makte, klare

 

 • Læringskurve

 • Overførbare kunnskapar

 • Perspektiv & rammar

Trivsel

vekst, utvikling

 

 • Gode balansar

 • Støtte & omsorg

 • Sjølvkjensle, sjølvbilete

Spørsmål

Korleis opplever vi stress?

 

Korleis handsamer vi stress?

 

Kva skal til for å gje meistring?

 

Kva skal til for å ha god livskvalitet?

 

Når kjenner vi at vi meistrar, at vi trivast?

 

Korleis veit vi om andre ting ligg bak reaksjonar?

 

Korleis meistrar vi i omstillingsperiodar?

 

Korleis trivast vi med ukjende rammar og tilhøve?

Nokre mogelege svar

 • Realistiske rammar

 

 • Realistiske forventingar

 

 • Arbeide med kroppen, ikkje mot kroppen

 

 • Nyte det som er godt

 

 • Byggje på styrke

 

 • Respektere eigne grenser

 

 • Kjenne på eigne prosessar