Eg kjenner krafta mi strøyme gjennom meg.

 

No er tida for å gjere arbeidet, for å utføre det eg har satt meg føre.

Korleis kan eg vere konsentrert på oppgåvene mine samstundes som eg passar på meg sjølv?

Eg justerer målsettinga mi der det trengs.