Samarbeid er ein av hjørnesteinane i Allmenningen.

 

Vi meiner at saman finn vi løysingar, saman kan vi støtte og utfordre einannan, tenkje nytt, og ta gode val som høver for oss.

 

Her kan du sjå nokon av samarbeidspartnarane våre.