Velkommen til eit holistisk kvinnenettverk i Bergen!

 

Dette er for deg som driv med prosjekt eller bedrift, og som ynskjer å drive etter heilheitlege prinsipp og verdiar. Vi treffast den siste torsdagen i månaden på Ren Nytelse til ein sein lunch. Her har vi 5 minutt kvar til å fortelje kva vi held på med nett no, og kva vi treng hjelp med. Så pratar vi medan vi et lunch. Sama finn vi løysingar!

 

Hausten 2019 diskuterer vi også ulike sjølvutviklande og bedriftsutviklande spørsmål, som til dømes: kva er det du elskar med jobben din? Kva slags oppgåver utset du, og kvir deg til? Kvar sit du fast? Korleis ser suksess ut for deg? Og mykje, mykje meir 😃

 

Dette nettverket gjev oss haldepunkt i kvardagen og i forretningsutvikling, og vi støtter einannan til å vekse prosjekta våre organisk og heilheitleg. Du treng ikkje vere komen lengre enn planleggingsfase for å ta del – dersom du har ein heilheitleg forretningsmodell i tankane, er du hjarteleg velkommen 😃

Samlinger hausten 2019

 

29. august kl. 15:00

26. september kl. 15:00

31. oktober kl. 15:00

28. november kl. 15:00

12. desember kl. 15:00

 

Følg oss på facebook, og meld deg på nettverkslunchen der 😃

Eg vil gjerne ta del i kvinnenettverket

11 + 11 =