Velkommen til eit holistisk kvinnenettverk i Bergen!

 

Kvinnenettverket er eit samarbeid mellom kvinner i bergensområdet som driv bedrift eller prosjekt. Vi treffast omlag ein gong i månaden og tek del i eit måltid.

 

Kvinnenettverket fremjer heilheitlege perspektiv og bedriftsmodellar som har forankring i sosiale verdiar. Her kan vi dele tankar og erfaringar om korleis vi går fra teori til praksis, og korleis vi aktivt og vakent arbeidar med tema som inkludering, likeverd, grensesetting, og personleg vekst og utvikling.

 

Formatet er slik: Vi har 5 minutt kvar til å fortelje om kva vi held på med nett no, og kva vi treng hjelp med. Vi arbeider saman for å styrke, løfte og framme einannan, og våre respektive prosjekt.

Vi vonar du vil være med!

I 2021 tek vi føre oss Me and White Supremacy-boka. Dette er ei arbeidsbok som gjev oss reiskaper til å jobbe med antirasisme og underliggande tankestrukturar. Mellom samlingene arbeider vi kvar for oss, og så kjem vi saman for å  diskutere arbeidspunkta frå boka. Dette inkluderer kva vi kan gjere betre, kva vi har lært, og korleis vi kan ta praktiske grep for å auke inkludering i det vi gjer, der vi er. Dette arbeidet vil også gje oss betre skikka til å forstå, og arbeide med, universell utforming.

Dersom du vil vere med, ta kontakt! Du er hjarteleg velkommen. Ingvild oppdaterer deg, og sender deg det du treng for å ta del i arbeidet med boka.

 

Følg oss på facebook, og ta del i nettverket der.

 

Datoar 2021

 

26. november vert ei digital samling kl. 14:30. Bruk skjemaet lengre nede på sida for å melde deg på.

17. desember

 

Datoar 2022

 

28. januar

25. februar

25. mars

29. april

27. mai

24. juni

29. juli

26. august

30. september

28. oktober

25. november

16. desember

 

Vi treffast på ein stad i sentrum kl. 14:30 eller digitalt i tider med strengare smitteverntiltak. Følg med på facebooksida for påmeldingar & oppdateringar.

Eg vil gjerne ta del i kvinnenettverket

13 + 11 =