Velkommen til eit holistisk kvinnenettverk i Bergen!

 

Kvinnenettverket er eit samarbeid mellom ulike kvinner i bergensområdet, som driv bedrift eller prosjekt. Vi treffast omlag ein gong i månaden og tek del i eit måltid.

 

Kvinnenettverket fremjer heilheitlege perspektiv og bedriftsmodellar som har forankring i sosiale verdiar. Her kan vi dele tankar og erfaringar om korleis vi går fra teori til praksis, og korleis vi aktivt og vakent arbeidar med tema som inkludering, likeverd, grensesetting, og personleg vekst og utvikling.

 

Formatet er slik: Vi har 5 minutt kvar til å fortelje om kva vi held på med nett no, og kva vi treng hjelp med. Vi arbeidar saman for å styrke, løfte og framme einannan, og våre respektive prosjekt.

Vi vonar du vil være med!

I heile 2020 tek vi utgangspunkt i Dare to Dream Bigger-boka. Vi tek føre oss oppgåvene i boka, og diskuterer, deler, tenkjer saman og veks i lag. Tanken er å fremje personleg og profesjonell vekst, samt bedrifts/prosjektutvikling.

Dersom du vil vere med, ta kontakt! Ingvild oppdaterer deg, og sender deg det du treng for å ta del i arbeidet med boka.

I 2021 tek vi føre oss Me and White Supremacy-boka.

 

Følg oss på facebook, og ta del i nettverket der.

Datoar 2020

 

25. september kl. 14:30

30. oktober kl. 14:30

27. november kl. 14:30

11. desember kl. 14:30

 

Førebels treffast vi på Café Opera.

Eg vil gjerne ta del i kvinnenettverket

5 + 6 =