2017 – kva drøymer du om?

41pcgohuuyl-_sx322_bo1204203200_Har du tankar om eit nytt og betre liv? Er januar ein super anledning til å få orden på sakar og ting?

Er det slik at du brukar ha nyttårsføresetter, og så kokar dei gjerne ut i kålen etter kvart? Når rakettene har stilna og festen er ferdig, så er det ikkje alltid så lett å halde fokus på endå ein ting som skal fiksast på.

Vi har kanskje løysinga for deg… 

Fredag 13 januar kl. 18:30 – 20:00 inviterer vi til workshop. Lær å sette intensjonar, planar og mål for det nye året. Realistisk og oppnåeleg, vi set planar for 2 veker om gongen, i takt med månefasane. På dette viset har du oversikt over framgangen din, slik at du kan både sjå resultat og planlegge endringar etter kvart. Eit heilt år er gjerne for mykje å planlegge i eit sprang, men to veker er noko anna.

Meld deg på til workshoppen her (du kan betale med kort på sjølve workshoppen), og kjøp Moon Journal 2017 frå Amazon her, slik at du har boka i god tid før workshoppen :-) Boka er ein super reidskap for alle som er glad i meditasjon, månen, planlegging og harmoni i livet.

Kom gjerne på yoga før workshoppen, så er du avslappa i kropp og sinn.

Vi gler oss til å sjå deg!