Pause, avkopling, opplading og sjølvomsorg. Somme tider treng vi litt ekstra støtte, litt ekstra tid til oss sjølve. Til å puste, til å lande.

Miniretreats kan være løysinga for deg: her får du tre timar med rolege, særskilt tilpassa yogasekvenser, meditasjonar, pusterørsler og kvile. Du får tid til å nullstille deg.

Vi tilbyr miniretreats med jamne mellomrom. Dei kjem inn som ein mjuk avslutting på yogaprogrammet, eller andre ting. Miniretreat høver for deg som kjem på yogatimane våre jamnleg, og for deg som gjerne vil, men ikkje har tid. I miniretreatane våre får du reiskaper til sjølvomsorg, her er det du – og heile du – som står i sentrum. Alle rørslene er gode og vare, pusterørslene mjuke og meditasjonane gode og komfortable. Dette er ein trygg stad å være.

Det er plass til seks deltakarar i kvar miniretreat, i motsetnad til 10 i yogatimane. Miniretreatane er stille og rolege, og kanskje akkurat det du treng?

Send oss gjerne spørsmål om miniretreats, eller du kan sjå på timeplanen vår og melde deg på der det høver for deg. Du er hjarteleg velkomen. Vi serverer te og frukt, og gler oss til å sjå deg på miniretreat. Pris: 500kr. per deltakar.

Merk: Påmelding til miniretreat kan gjerast opp til dagen før. 

Kanskje du også kunne tenkje deg ein miniretreat som del av eit før-bryllupsprogram, eller etter eksamen?

 

Kanskje det er den perfekte aktiviteten for klubben, eller teambuilding for jobben.

Fødselsdagsfest, påfyll i foreldrepermisjon, eller pensjonsgåve?

Kanskje du har gjestar, og vil gjere noko utanom det vanlege saman med dei?

Vi kan legge til rette for det.

Nytt skjemaet til høgre, og send oss ei melding, så set vi opp ein miniretreat på ei tid som høver for dykk.

Red mat & logoFrå tid til annan held vi konkurransar, der vi gjev bort ein plass på ein miniretreat til den som gjev den beste forklaringa på kvifor hen vil vinne ein miniretreat.

Vi inviterer til deltaking i konkurransa gjennom utsending eller deling av ein pdf-fil, , eller ein post på sosiale medier, der ein plass på ein spesifikk miniretreat vert gjeve bort. Prisen kan ikkje bytast til ein annan miniretreat. Berre epostar mottekne innan trekkinga, vert med. Berre ein deltaking per person.

Påmelding til miniretreat

Sjå kalendaren vår, og meld deg på 😃

Datoar for miniretreats i 2018:

 

19. september 16:30 – 19:30

31. oktober 16:30 – 19:30

5. desember 16:30 – 19:30

 

Det vert høve til å gå ut saman til middag etter miniretreaten, dersom de skulle ynskje det. Vi kan også sette opp miniretreats for lukka selskap på 4- 8 personar.

Miniretreat

8 + 7 =