Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga. Onsdagar 16:30 – 18:00 i seks veker frå og med 3 januar, samlast vi for å jobbe med ryggen 😃 1200kr. per deltakar. Merk: Påmelde før 10 desember får heile kurspakka til 1000kr

Trykk her for registrering & påmelding

Dersom du har spørsmål, kan du nytte skjemaet under.

Fokus på Rygg

7 + 4 =

Osteoyoga er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med osteoporose eller osteopeni. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med fokus på meistring og livskvalitet. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga.  Kurset vert satt opp att i 2018, du kan nytte skjemaet under til spørsmål og til å reservere plassen din.

Kurspakke 1200kr. per deltakar.

Osteoyoga

13 + 7 =

Meistring & livskvalitet er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med kroniske tilstandar. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med utgangspunkt i utfordringar som dei møter i kvardagen. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga.  Onsdagar 16:30 – 18:00 i seks veker frå og med 14 februar, skal vi arbeide med auke livskvaliteten, muskelstyrken og rørsle- og pusterommet. 😃 Kurspakke 1200kr. per deltakar. Merk: Påmelde før 1 januar får heile kurset til 1000kr.

Trykk her for registrering & påmelding

Dersom du har spørsmål, kan du nytte skjemaet under.

Meistring & Livskvalitet

2 + 2 =