Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga.  Ta kontakt dersom du er interessert, så seier vi frå når vi set kurset opp att. 😃 1200kr. per deltakar.

Fokus på Rygg

1 + 7 =

Osteoyoga er eit kurs på 6 samlinger. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med fokus på meistring og livskvalitet. Neste kursstart: 3 oktober, ta kontakt dersom du er interessert.  1200kr. per deltakar.

Osteoyoga

8 + 11 =

Meistring & livskvalitet er eit kurs på 6 samlinger for Psoriasis og Eksemforbundet. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med utgangspunkt i utfordringar som dei møter i kvardagen. Neste kursstart: 22 august kl. 16:30. Ta kontakt dersom du er interessert. 1200kr. per deltakar.

Meistring & Livskvalitet

7 + 3 =