Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga.  Ta kontakt dersom du er interessert, så seier vi frå når vi set kurset opp att på nyåret. 😃 1200kr. per deltakar.

Fokus på Rygg

14 + 9 =

Osteoyoga er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med osteoporose eller osteopeni. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med fokus på meistring og livskvalitet. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga.  Ta kontakt dersom du er interessert, så seier vi frå når vi set kurset opp att på nyåret. 😃 1200kr. per deltakar.

Osteoyoga

5 + 12 =

Meistring & livskvalitet er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med kroniske tilstandar. Deltakarane gjer rørsler, sekvenser og avspenning, med utgangspunkt i utfordringar som dei møter i kvardagen. Kurset høver også svært godt som ein introduksjon til Dru yoga.  Ta kontakt dersom du er interessert, så seier vi frå når vi set kurset opp att på nyåret. 😃 1200kr. per deltakar.

Meistring & Livskvalitet

12 + 8 =