Allmenningen yoga presenterer Dru yoga

 

Dru Yoga er ein mjuk og meditativ form for yoga som passar for alle. Vi jobbar mykje med pusten, kjernemuskulaturen og ryggen i timane, og får ein djup avkobling og kvile. Forsking på Dru Yoga syner at det verkar veldig bra for stressreduksjon og ryggplager, og kan hjelpe med å auke livskvaliteten generelt.

 

Vi held timar på mandagar som høver særs godt for nybyrjarar, onsdagar og fredagar som høver særs godt for deg som har vore nokre gongar, og mandagar og onsdagar for gravide. På onsdagar held vi også Osteoyogatimar, det vil seie yogatimar særskilt for deg med osteoporose eller osteopeni.  Vi held også kurs for særskilte grupper frå tid til anna – mellom anna eit Fokus på Rygg-kurs som er godt eigna som introduksjonskurs. Sjå her for meir informasjon.

 

Du er garantert ikkje for stiv, eller for utrent til å være med. Etter kvart lærer du å halde kroppen betre, styrke musklane sakte, slappe av djupare og puste rolegare. Di meistring er viktig for oss. For deg som er usikker på kva du klarer, så kan du gjerne starte med ein privattime. Sjå registrerings- og påmeldings- linken oppe til høgre.

 

Ingvild Skodvin Prestegård er utdanna i England, og er førebels den einaste Dru Yoga Teacher i Noreg. Les meir om Dru Yoga her. Vi har også ei Facebookside, du er velkomen til å like sida og ta del i nettsamfunnet. Du kan også følge oss på Instagram.

Dru yoga er ein blanding av klassisk hatha yoga, tai chi og qi gong.

Vi rører oss gjerne saktere enn i andre former for yoga, og held ledda laust og lett bøygde.

Ingenting skal gjere vondt, og vi høyrer på kroppen, og lærer kvar grensene går.

Dru Yoga skal være ei vakker oppleving kvar gong.

Vi held timar i Bergen kvar veke.

Vi held til ved Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Det du treng vite før yogatimen:

Ha på deg klede du kan røre deg i, vi brukar fargerike klede i naturfiber til yoga. Ta med yogamatte (eller kjøp hos oss), og gjerne eit pledd eller teppe til avslappinga. Du treng ei pute til meditasjon, eller du kan få kjøpe yogapute hos oss. Korrekt sitjestilling i meditasjon er viktig for å ikkje feilbelaste kroppen. Kom 10 minutter før timen byrjar – då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene. Meld deg på gjennom linken øverst på sida. Vi gler oss til å høyre frå deg!

 

Dersom du vil vite meir om yogaprogrammet vi følgjer gjennom året, kan du lese her.

Dersom du vil sjå fleire Dru Yoga videoar, kan du vitje deira online studio.

Subscribe to our newsletter

* indicates required

Les den siste bloggen vår her:

For deg som er klar…

Vi har yogatimar for deg som vil arbeide med personleg vekst & utvikling. For deg som er klar til å møte deg sjølv og arbeide systematisk & grundig med kven du er, og kven du vil være. For deg som er klar til å kjenne på det du har inni deg, for å gje slepp på gamalt, og for å ta imot nytt. For deg som er klar for denne pilegrimsferda, og som tør å la deg endre. For deg som er klar til å sette deg sjølv først.   Yoga er så mykje meir enn berre trening. Hjå oss gjev vi trygge rammar for di eiga utvikling og vekst. Vi arbeidar sakte og varsamt, slik at du har tid til å kjenne etter og tid til å gje slepp. Vi arbeidar med kroppen, ikkje mot kroppen. Over tid, vil du kjenne korleis rørslerom endrar seg, og kanhende perspektiv med. Det er ingenting som gjer vondt, du er garantert ikkje for stiv til å ta del. Det einaste du treng, er avgjerda om å stille til timen. Timane våre høver for deg som vil ha det godt i livet. For deg som vil ha det godt i kroppen, og i sinnet. For deg som vil ha ro og fred i hjartet, og som vil ha det godt med deg sjølv. Timane våre er for deg som er klar til å arbeide med dette. For deg som vil styre livet ditt sjølv, og leve det så best du kan. Som vil arbeide med å sjå dei svakare sidane dine samstundes som du ser dei sterke. For deg som tør sjå heilheita....