Allmenningen yoga presenterer Dru yoga

 

Dru Yoga er ein mjuk og meditativ form for yoga som passar for alle. Vi jobbar mykje med pusten, kjernemuskulaturen og ryggen i timane, og får ein djup avkobling og kvile. Forsking på Dru Yoga syner at det verkar veldig bra for stressreduksjon og ryggplager, og kan hjelpe med å auke livskvaliteten generelt.

 

Vi held timar på mandagar som høver særs godt for nybyrjarar, onsdagar og fredagar som høver særs godt for deg som har vore nokre gongar, og mandagar og onsdagar for gravide. Vi held også kurs for særskilte grupper frå tid til anna – inkludert eit Fokus på Rygg-kurs som er godt eigna som introduksjonskurs.

 

Du er garantert ikkje for stiv, eller for utrent til å være med. Etter kvart lærer du å halde kroppen betre, styrke musklane sakte, slappe av djupare og puste rolegare. Di meistring er viktig for oss. For deg som er usikker på kva du klarer, så kan du gjerne starte med ein privattime. Sjå registrerings- og påmeldings- linken oppe til høgre.

 

Ingvild Skodvin Prestegård er utdanna i England, og er førebels den einaste Dru Yoga Teacher i Noreg. Les meir om Dru Yoga her. Vi har også ei Facebookside, du er velkomen til å like sida og ta del i nettsamfunnet. Du kan også følge oss på Instagram.

Dru yoga er ein blanding av klassisk hatha yoga, tai chi og qi gong.

Vi rører oss gjerne saktere enn i andre former for yoga, og held ledda laust og lett bøygde.

Ingenting skal gjere vondt, og vi høyrer på kroppen, og lærer kvar grensene går.

Dru Yoga skal være ei vakker oppleving kvar gong.

Vi held timar i Bergen kvar veke

Sverresgate 33

Det du treng vite før yogatimen:

Ha på deg klede du kan røre deg i, vi brukar fargerike klede i naturfiber til yoga. Ta med yogamatte (eller kjøp hos oss), og gjerne eit pledd eller teppe til avslappinga. Du treng ei pute til meditasjon, eller du kan få kjøpe yogapute hos oss. Korrekt sitjestilling i meditasjon er viktig for å ikkje feilbelaste kroppen. Kom 10 minutter før timen byrjar – då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene. Meld deg på gjennom linken øverst på sida. Vi gler oss til å høyre frå deg!

Dersom du vil vite meir om yogaprogrammet vi følgjer gjennom året, kan du lese her.

Subscribe to our newsletter

* indicates required

 

 

Les den siste bloggen vår her:

Livsstil  og  kvardagar

Livsstil og kvardagar

Eg likar kvardagane best. Det er der livet er levd. Det er der kjærleiken er. Det er der lærdomen er, og kanskje etter kvart, visdomen.   Eg vart svært oppteken av livskvalitet medan eg var sjuk for mange år sidan. Då dreia det seg mest om korleis eg kunne ta del i det som vart rekna som vanlege aktivitetar, som til dømes matvarehandling og klesvask. Kaffi med vener og grilling ein sommarskveld. Ettersom eg vart friskare og sterkare, vart livskvalitet endå viktigare. Eg fekk fleire mogelegheitar, fleire valg. Eg sette meg føre å skape meg eit liv kor eg kunne nyte kvar augneblink, kor alle dagar var like viktige. Eit liv eg ikkje trong ferie frå. No seier ikkje eg at ferie er ein dum ting – tvert imot. Men det er skilnad på ferier. Å ta ei pause i kvardagen og få lada opp att er godt. Men dersom kvardagen er så tung at ein berre drøymer om ferien, har ein kanskje ei ubalanse i livet. Så eg likar kvardagen best. Gjennom mange år har eg jobba meg fram til vaner som eg likar, og som er gode for meg. Til dømes ein god frukost kvar einaste dag. Helst saman med min kjæraste Andreas, i samtale om ting vi er samde og usamde om. Når vi tenkjer saman over kaffikoppen om morgonen, er alt klart til ein fin dag. Det er i kvardagen at lukka er, at kjærleiken bur. Kvardag og livsstil er einstydige. I dei komande åra trur eg vi kjem til å rette meir og meir merksemd på kvardagen, og på livsstilen. Mange kroniske lidingar og tilstander kjem frå uheldig...
Dersom du vil sjå fleire Dru Yoga videoar, kan du vitje deira online studio.