Allmenningen yoga presenterer Dru yoga

 

Dru Yoga er ein mjuk og meditativ form for yoga som passar for alle. Vi jobbar mykje med pusten, kjernemuskulaturen og ryggen i timane, og får ein djup avkobling og kvile. Forsking på Dru Yoga syner at det verkar veldig bra for stressreduksjon og ryggplager, og kan hjelpe med å auke livskvaliteten generelt.

 

Vi held timar på mandagar som høver særs godt for nybyrjarar, onsdagar og fredagar som høver særs godt for deg som har vore nokre gongar, og mandagar og onsdagar for gravide. På onsdagar held vi også Osteoyogatimar, det vil seie yogatimar særskilt for deg med osteoporose eller osteopeni.  Vi held også kurs for særskilte grupper frå tid til anna – mellom anna eit Fokus på Rygg-kurs som er godt eigna som introduksjonskurs. Sjå her for meir informasjon.

 

Du er garantert ikkje for stiv, eller for utrent til å være med. Etter kvart lærer du å halde kroppen betre, styrke musklane sakte, slappe av djupare og puste rolegare. Di meistring er viktig for oss. For deg som er usikker på kva du klarer, så kan du gjerne starte med ein privattime. Sjå registrerings- og påmeldings- linken oppe til høgre.

 

Ingvild Skodvin Prestegård er utdanna i England, og er førebels den einaste Dru Yoga Teacher i Noreg. Les meir om Dru Yoga her. Vi har også ei Facebookside, du er velkomen til å like sida og ta del i nettsamfunnet. Du kan også følge oss på Instagram.

Dru yoga er ein blanding av klassisk hatha yoga, tai chi og qi gong.

Vi rører oss gjerne saktere enn i andre former for yoga, og held ledda laust og lett bøygde.

Ingenting skal gjere vondt, og vi høyrer på kroppen, og lærer kvar grensene går.

Dru Yoga skal være ei vakker oppleving kvar gong.

Vi held timar i Bergen kvar veke.

Vi held til ved Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Det du treng vite før yogatimen:

Ha på deg klede du kan røre deg i, vi brukar fargerike klede i naturfiber til yoga. Ta med yogamatte (eller kjøp hos oss), og gjerne eit pledd eller teppe til avslappinga. Du treng ei pute til meditasjon, eller du kan få kjøpe yogapute hos oss. Korrekt sitjestilling i meditasjon er viktig for å ikkje feilbelaste kroppen. Kom 10 minutter før timen byrjar – då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene. Meld deg på gjennom linken øverst på sida. Vi gler oss til å høyre frå deg!

 

Dersom du vil vite meir om yogaprogrammet vi følgjer gjennom året, kan du lese her.

Subscribe to our newsletter

* indicates required

Dersom du vil sjå fleire Dru Yoga videoar, kan du vitje deira online studio.

Les den siste bloggen vår her:

Self-care: frå reparasjon til vedlikehald

  Då eg først starta med yoga, var eg oppteken av å finne noko som kunne styrke kroppen min og gje sinnet kvile. Eg fann Dru yoga, og var kjempenøgd. Det er så mange sider ved Dru yoga, så mykje å lære. Det er ei reise som kjem til å vare heile livet mitt. Gradvis kjente eg at musklane mine vart sterkare. Dei kommuniserte betre saman, og dei jobba betre saman. Eg kjente at eg fekk roa djupt ned, fekk ei kvile som ikkje alltid ellers var garantert. Men i yoga kom det – kvar gong. Eg kjente at gamle ting slapp taket – både i fysisk haldning og i minner og tankebanar. Gradvis har livet mitt endra seg til ein kvardag eg aldri hadde trudd var mogeleg for meg. Då eg først fann Dru yoga, var kvardagen min pressa. Eg hadde høge smertenivå, var svakeleg på fleire vis, og hadde ein utfordrande helsesituasjon. Det tok mykje arbeid frå mi side med både yoga og komplementære terapiar for å byge meg opp. Det tok nokre år å gå frå eit reparasjonsstadie til eit vedlikehaldsstadie. Det vil seie, at i byrjnga vart eg framleis dårleg mellom kvar behandling, eller vart heilt utslitt etter kvar yogatime. Det tok tid og innsats å bygge meg opp til at eg var frisk nok, sterk nok, til å halde meg nokonlunde stabil mellom kvar behandling. Slik starta mi pilegrimsvandring. I samfunnet vårt har vi så lite fokus på å halde oss friske – vi set all insats inn på å verte friske. Og det er jo supert å verte friske – men så må vi jo også være friske. Difor går...